Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Phòng Lab đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam với đầu đủ công nghệ 4.0 như 5G, IoT, AI, Cloud, Bigdata, … Sức mạnh của Viettel Innovation Lab nằm ở giá trị cộng hưởng giữa công nghệ - ý tưởng - kết nối hợp tác để cùng kiến tạo xã hội số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Những con số nổi bật về chúng tôi
Phòng Lab sẵn lòng đón nhận các ý tưởng tiềm năng và giá trị về việc xây dựng và phát triển ứng dụng, giải pháp 5G&IoT
1.000+ người dùng
6+ đối tác công nghệ
2+ dự án được hỗ trợ
Chức năng
Phòng Lab sẽ trở thành cái nôi ươm mầm về công nghệ, sinh ra một sân chơi mới để VTNet cộng hưởng cùng các doanh nghiệp, tổ chức khác chia sẻ tri thức, giải pháp về 5G và IoT tại Việt Nam
Nghiên cứu, hợp tác, phát triển ứng dụng 5G & IoT
Nghiên cứu, hợp tác, phát triển ứng dụng 5G & IoT
Hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn giới thiệu, ...
Hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn giới thiệu, ...
Đo kiểm, hợp chuẩn ứng dụng 5G&IoT
Đo kiểm, hợp chuẩn ứng dụng 5G&IoT
Quảng bá ứng dụng 5G&IoT
Quảng bá ứng dụng 5G&IoT
Đào tạo về công nghệ & Chia sẻ tri thức
Đào tạo về công nghệ & Chia sẻ tri thức
Thiết bị
Phòng Lab được trang bị đầy đủ công cụ và nguồn lực hỗ trợ việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng, giải pháp 5G&IoT
Đối tác
Phòng Lab là Sân chơi đổi mới sáng tạo cho các nhà sản xuất ứng dụng, giải pháp 5G&IoT.
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây