Chúng tôi là ai
Phòng Lab đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam với đầu đủ công nghệ 4.0 như 5G, IoT, AI, Cloud, Bigdata, …
 
Sức mạnh của Viettel Innovation Lab nằm ở giá trị cộng hưởng giữa công nghệ - ý tưởng - kết nối hợp tác để cùng kiến tạo xã hội số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.
 
Chúng tôi làm gì
Đối tác
Phòng Lab là Sân chơi đổi mới sáng tạo cho các nhà sản xuất ứng dụng, giải pháp 5G&IoT.
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây