Khu đô thị thông minh Khu đô thị thông minh
“Giải pháp khu đô thị thông minh” của Viettel là giải pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm chi phí. Tất cả các ứng dụng được chạy trên 1 nền tảng (platform) duy nhất, sẵn sàng cho việc mở rộng và nâng cấp theo các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Giải pháp này được xây dựng dựa trên các nền tảng công nghệ 4.0 (5G, Big Data; IoT; AI; Edge computing)
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây