Chúng tôi là ai
24/09/2021 195 lượt xem
Phòng Lab đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam với đầu đủ công nghệ 4.0 như 5G, IoT, AI, Cloud, Bigdata, …
 
Sức mạnh của Viettel Innovation Lab nằm ở giá trị cộng hưởng giữa công nghệ - ý tưởng - kết nối hợp tác để cùng kiến tạo xã hội số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây