Đối tác
Phòng Lab là Sân chơi đổi mới sáng tạo cho các nhà sản xuất ứng dụng, giải pháp 5G&IoT.
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây