Đăng ký ý tưởng
Bạn nhận được
- Sử dụng toàn bộ trang thiết bị tại phòng Lab.
- Tặng các gói Voucher sử dụng tài nguyên Cloud computing.
- Hỗ trợ về nhân sự, tri thức để hoàn thành ứng dụng
- Chia sẻ về công nghệ, chiến lược phát triển 5G&IoT
 
Viettel cam kết
- Hỗ trợ toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển ứng dụng.
- Kết nối các công ty, doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình thương mại hóa ứng dụng
 
Điều kiện hợp tác
- Có ý tưởng, giải pháp, ứng dụng tiềm năng.
 
Form đăng ký
 
Gửi ý tưởng
Bạn có ý tưởng và muốn thực hiện
Hãy kết nối ngay với Viettel để chúng tôi cùng bạn thực hiện ý tưởng đó
Thể hiện thêm các cam kết với người dùng khi hợp tác tại đây